Retourneren / Herroepingsrecht

Consumenten hebben het recht op herroeping bij levering van diensten resp. verkoop op afstand. Hieronder geven wij je daarom een uitleg van het herroepingsrecht.

Artikel 6 – Herroepingsrecht

Bij producten:

  1. De consument kan een overeenkomst met betrekking tot de aankoop van een product gedurende een bedenktijd van minimaal 14 dagen zonder opgave van redenen ontbinden. De ondernemer mag de consument vragen naar de reden van herroeping, maar deze niet tot opgave van zijn reden(en) verplichten.
  2. De in lid 1 genoemde bedenktijd gaat in op de dag nadat de consument, of een vooraf door de consument aangewezen derde, die niet de vervoerder is, het product heeft ontvangen, of:
   1. als de consument in eenzelfde bestelling meerdere producten heeft besteld: de dag waarop de consument, of een door hem aangewezen derde, het laatste product heeft ontvangen. De ondernemer mag, mits hij de consument hier voorafgaand aan het bestelproces op duidelijke wijze over heeft geïnformeerd, een bestelling van meerdere producten met een verschillende levertijd weigeren.
   2. als de levering van een product bestaat uit verschillende zendingen of onderdelen: de dag waarop de consument, of een door hem aangewezen derde, de laatste zending of het laatste onderdeel heeft ontvangen;
   3. bij overeenkomsten voor regelmatige levering van producten gedurende een bepaalde periode: de dag waarop de consument, of een door hem aangewezen derde, het eerste product heeft ontvangen.

   Bij diensten en digitale inhoud die niet op een materiële drager is geleverd:

  3. De consument kan een dienstenovereenkomst en een overeenkomst voor levering van digitale inhoud die niet op een materiële drager is geleverd gedurende minimaal 14 dagen zonder opgave van redenen ontbinden. De ondernemer mag de consument vragen naar de reden van herroeping, maar deze niet tot opgave van zijn reden(en) verplichten.
  4. De in lid 3 genoemde bedenktijd gaat in op de dag die volgt op het sluiten van de overeenkomst.

Verlengde bedenktijd voor producten, diensten en digitale inhoud die niet op een materiële drager is geleverd bij niet informeren over herroepingsrecht:

 1. Indien de ondernemer de consument de wettelijk verplichte informatie over het herroepingsrecht of het modelformulier voor herroeping niet heeft verstrekt, loopt de bedenktijd af twaalf maanden na het einde van de oorspronkelijke, overeenkomstig de vorige leden van dit artikel vastgestelde bedenktijd.
 2. Indien de ondernemer de in het voorgaande lid bedoelde informatie aan de consument heeft verstrekt binnen twaalf maanden na de ingangsdatum van de oorspronkelijke bedenktijd, verstrijkt de bedenktijd 14 dagen na de dag waarop de consument die informatie heeft ontvangen.

Uitleg herroepingsrecht

Tijdens de 14 kalenderdagen bedenktijd heb je als consument het recht om de zaak te beoordelen en te proberen zoals je dat normaal gesproken ook in de winkel zou mogen. Dat betekent in het algemeen dat je het geleverde product ook zal mogen uitpakken en zo nodig bekijken zoals je dat in de winkel ook zou mogen. Zolang je als klant echter nog niet besloten heeft het product te houden, mag je het product niet gebruiken!

Voorbeeld
Een wasmachine mag men bekijken maar men mag er geen wasjes mee draaien. Een paar schoenen mag men passen, maar men mag er niet een gehele dag op rondlopen.

Je mag het product slechts in die mate uitpakken voor zover dat nodig is om te kunnen beoordelen of u het product wenst te behouden. Heb je het product verder gebruikt dan noodzakelijk dan kunnen hier kosten voor in rekening worden gebracht.

Gebruik maken van uw herroepingsrecht

Wil je gebruik maken van je herroepingsrecht dan doe je dat door terugzending van het product binnen de bedenktijd van 14 kalenderdagen of door het sturen van een verklaring gericht aan de verkoper binnen de bedenktijd van 14 kalenderdagen. Je hebt na deze melding dan nog eens 14 kalenderdagen de tijd om het product ook daadwerkelijk te retourneren.

Kosten in geval van herroeping

De kosten voor het retourneren van producten die via de normale pakketpost verstuurd kunnen worden zijn voor eigen rekening. Wij zullen je zo snel mogelijk, uiterlijk 14 dagen na ontvangst van de goederen, de reeds betaalde rekening terugbetalen.

Geen recht op retour bij de volgende producten en diensten

 1. Software die je bij ons aanschaft wordt geleverd in een verzegelde verpakking, wanneer je de verzegeling hiervan doorbreekt vervalt je recht op retour. Om de software te proberen hebben de software fabrikanten vrijwel altijd een probeerversie beschikbaar op hun eigen website.
 2. Digitale diensten. Zoals unlocken van uw bios. Deze is specifiek voor uw laptop gemaakt (maatwerk).
 3. Reparaties en inbouw op hardware en camera’s.

Product en verpakking in oorspronkelijke staat

Indien je een product bestelt en je bent er niet zeker van dat je het product wilt houden, raden wij je aan voorzichtig om te springen met het product en de verpakking. Indien je namelijk wel gebruik maakt van je herroepingsrecht dien je, zo veel als redelijkerwijs mogelijk, het product en de verpakking in de oorspronkelijke staat bij ons aan te leveren.

Aanmelden retour

Om direct een product aan te melden voor retour of omruiling kunt u gebruik maken van het retourformulier.

Retouradres

Digiplanet afdeling Retouren
Aidastraat 58
3208PB  Spijkenisse